PROPERTY MANAGEMENT CONSULTANCY AND ADMINISTRATION

Peyton & Charmed

Property Management Consultancy & Administration

Peyton & Charmed London Ltd. เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ ไปจนถึงการให้คำแนะนำเรื่องสัญญา และข้อกฎหมายสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และการจัดหาบ้านพักนักศึกษาในประเทศอังกฤษแบบครบวงจร

ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ทำให้ เรามีความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และการประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษ ด้วยการให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้าง รับตกแต่งบ้าน รับซ่อมบ้านในประเทศอังกฤษ ยังครอบคลุมถึงการซื้อขาย เช่าที่พัก และบริการจองโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในประเทศอังกฤษ ที่มาพร้อมคำแนะนำและการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของข้อกฎหมาย สัญญา การโอน และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขของประเทศอังกฤษทุกรูปแบบ

Our Associates