Construction

ตกแต่ง ซ่อมแซม ที่ปรึกษาการก่อสร้าง

ด้วยพื้นฐานในด้านธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรม การตกแต่งภายใน และงานศิลปะชั้นสูง ทั้งในส่วนของอาคารบ้านพัก อาคารพาณิชย์ และสำนักงานราชการหลายแห่ง Peyton & Charmed London Ltd. จึงมั่นใจที่จะให้บริการรับตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างในประเทศอังกฤษให้กับคุณ

เราพร้อมให้บริการในทุกงานก่อสร้าง ไปจนถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายงานก่อสร้างสำหรับบริการดังต่อไปนี้

  • รับตกแต่งบ้าน บริการให้คำปรึกษาและควบคุมโครงการก่อสร้าง ด้วยมาตรฐานวิศวกรรมอังกฤษ
  • รับซ่อมแซมบ้าน บริการวางแผน ควบคุม ดูแลซ่อมบำรุงระบบ Mechanical Commercial
  • บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายงานก่อสร้าง บริการขอใบอนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายควบคุมอาคาร และบริการเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างในประเทศอังกฤษ

Peyton & Charmed London Ltd. เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างในประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนาน จนได้รับโอกาสและความไว้วางใจให้เข้าบริหาร รวมถึงควบคุมดูแลระบบอาคารที่มีความสำคัญ มีมูลค่าสูง และมีความพิเศษในเขตต่าง ๆ หลายโครงการ เช่น Knightsbridge, Mayfair, Chelsea, Kensington, Sloane Square, Hyde park, Richmond, Weybridge เป็นต้น